Cursuri de formare 2016

Cursuri și ateliere organizate în anul 2016

Pentru personalul didactic

În domeniul pregătirii continue a învăţătorilor şi profesorilor care realizează educaţia pentru drepturile omului, în anul 2016, Institutul Român pentru Drepturile Omului a continuat organizarea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, a Programului de formare „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”. Acest program este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a avut ca public ţintă cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar.

  • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

  • Coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia Mare, activitate cu caracter permanent, care include cursurile de masterat, singurele din ţară de acest gen; Catedra funcţionează în baza unui acord între Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Paris, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare. Această catedră reprezintă un centru de cercetare, dezbatere şi formare la nivel postuniversitar ale cărei programe de master, singurele de acest fel din România, integrează, în pas cu evoluţiile şi progresele din acest domeniu specific, rezultatele cercetării realizate pe plan naţional şi internaţional. În anul 2016 o nouă promoţie a absolvit masteratul în drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.  
  • Curs cu tema „Interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale adiţionale. Jurisprudenţa CEDO”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în aprilie 2016.

 

Înapoi