Cursuri de formare 2015

  Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.
 Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.

Cursuri și ateliere organizate în anul 2015

Pentru personalul didactic

  • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul la buna guvernare”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în colaborare cu Şcoala Doctorală şi Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în contextul aniversării a 25 de ani de activitate a SNSPA, a 70 de ani de la crearea ONU şi 60 de ani de la primirea României în ONU.

 

Înapoi