Copii, tineri - Concluzii și recomandări ONU

Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind România

În cadrul celei de a 75-a sesiuni a Comitetului ONU pentru drepturile copilului, din mai - iunie 2017, a fost realizată evaluarea periodică a României privind implementarea Convenţiei ONU pentru drepturile copilului. În urma analizării celui de al cincilea raport periodic al României, Comitetul ONU a luat notă de progresul înregistrat de la ultima evaluare în mai multe domenii privind drepturile copilului şi a salutat reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, precum şi adoptarea unor noi legi şi măsuri instituţionale şi a unor politici legate de drepturile copilului. În acest sens s-a făcut referire la modificarea Legii privind drepturile copilului astfel încât să se interzică instituţionalizarea copiilor sub 3 ani, precum şi revizuirea Legii adopţiei. Ca aspecte pozitive, au fost semnalate adoptarea Strategiei Naţionale 2014-2020 pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Strategia Naţională 2016-2020 privind sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor precum şi lansarea proiectului intitulat „Consolidarea reţelei naţionale a mediatorilor sanitari romi pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei de romi 2014-2017”.

Totodată, Comitetul ONU a atras atenţia statului român privind necesitatea adoptării unor măsuri urgente în domenii importante: alocarea resurselor; discriminarea împotriva copiilor de etnie romă; neglijarea, exploatarea sexuală şi abuzul; copiii privaţi de un mediu familial; copiii cu dizabilităţi; serviciile de sănătate. ONU a reamintit indivizibilitatea şi interdependenţa drepturilor consfinţite prin Convenţie, fiind subliniată importanţa tuturor recomandărilor incluse în observaţiile finale.

Următoarele rapoarte de ţară, cel de al şaselea şi cel de al şaptelea raport periodic vor trebui depuse de România până în 27 octombrie 2022.

A se vedea şi o sinteză a concluziilor şi recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului.