Proiectul „CLARITY”

Proiectul „CLARITY”, realizat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în parteneriat la început cu 12 instituţii naţionale de drepturile omului din state membre ale Uniunii Europene, dintre care şi România prin Institutul Român pentru Drepturile Omului. Astfel, Institutul a urmărit poziţionarea României în rândul statelor care susţin şi asigură respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Scopul proiectului a fost să identifice şi să ofere informaţii privind organismul non-judiciar cel mai adecvat pentru a rezolva o anumită problemă din sfera drepturilor, pornind de la ideea că fiecare stat dispune de instituţii publice specializate care pot oferi informaţii sau pot ajuta în situaţii de încălcare a drepturilor fundamentale.

CLARITY s-a concretizat într-un instrument online interactiv care acoperă în prezent 14 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Franţa, Italia, Irlanda, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Ungaria) şi este disponibil în limba engleză. Instrumentul online acoperă diferite domenii ale drepturilor fundamentale şi are în vedere furnizarea de informaţii asupra modului de adresare indicând totodată locul cel mai apropiat de domiciliu unde trebuie depusă o petiţie sau de unde se poate primi asistenţă în cazul persoanelor cărora le-au fost încălcate drepturile fundamentale.