Semnal IRDO


Instituțiile naționale pentru drepturile omului și schimbările climatice

IRDO a participat în data de 15 decembrie la webinarul organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Centrul pentru Dreptul Internațional al Mediului de la Geneva (CIEL) cu tema „Instituțiile naționale pentru drepturile omului și schimbările climatice: bune practici și viitoare oportunități de cooperare cu societatea civilă”.

Experții pe probleme climatice au prezentat importanța educației pentru acțiuni climatice și rolul cheie al guvernelor, dar și al societății civile în gestionarea crizei climatice.

A fost evidențiată importanța implicării insituțiilor naționale pentru drepturile omului în asigurarea protecției drepturilor omului în contextul impactului schimbărilor climatice asupra acestora. Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului este crucial în ceea ce privește asigurarea implementării eficiente a măsurilor de atenuare și adaptare climatică. Acestea trebuie să vegheze la punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor climatice și să acționeze ca apărători ai drepturilor omului, asigurându-se că aceste măsuri respectă toate drepturile și că remediile și compensațiile sunt posibile și accesibile atunci când apar abuzuri și drepturile sunt încălcate.

În cadrul webinarului a fost prezentat manualul „Schimbările climatice și drepturile omului: Contribuțiile instituțiilor naționale pentru drepturile omului”.

În manual este evidențiată contribuția unică pe care instituțiile naționale pentru drepturile omului o pot avea în ceea ce privește gestionarea crizei climatice din perspectiva respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Manualul realizat de către Centrul pentru Dreptul Internațional al Mediului de la Geneva și Institutul German pentru Drepturile Omului prezintă diverse modalități prin care instituțiile naționale pentru depturile omului se pot implica în acțiuni climatice prin asigurarea respectării drepturilor în condiții de criză și prin promovarea dreptului internațional al mediului și a armonizării legislației naționale în domeniu cu standardele UE și cu cele la nivel global. De asemenea, în manual sunt prezentate o serie de bune practici ale acestor instituții din întreaga lume.

Link către versiunea în limba engleză a manualului:

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf


...mai multe semnale