Semnal IRDO


OSCE – Reuniunea suplimentară asupra dimensiunii umane

În perioada 9 – 10 noiembrie se desfășoară cea de-a treia Reuniune suplimentară asupra dimensiunii umane (SHDM) din acest an, organizată de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).

Evenimentul, având ca temă principală „Libertatea religioasă sau de credință: rolul tehnologiilor digitale și al actorilor societății civile în promovarea acestui drept pentru toți”, propune o analiză asupra modului în care dreptul la libertatea de manifestare a religiei sau a credinței este respectat la nivelul regiunii OSCE, a oportunităților existente pentru a dezvolta acest drept, astfel încât toate persoanele să beneficieze de acesta, precum și a provocărilor care împiedică realizarea acestui obiectiv, inclusiv consecințele pandemiei de COVID-19.

La eveniment participă experți, reprezentanți ai societății civile și ai statelor participante OSCE. Reuniunea este transmisă live la adresa https://www.osce.org/odihr/shdm_3_2020 .


...mai multe semnale