Semnal IRDO


Relansarea economică și socială din perspectiva drepturilor omului

În data de 9 iulie avut loc dezbaterea online cu tema „Relansarea economică și socială din perspectiva unei abordări bazate pe egalitate și drepturile omului – Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului și al organismelor de promovare a egalității”, eveniment organizat în cadrul platformei privind drepturile economice și sociale formată din Consiliul Europei, Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), al cărei membru este și IRDO, și Rețeaua Europeană a Organismelor de Egalitate (EQUINET).

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre consecințele pe care pandemia de COVID-19 le-a avut la nivelul statelor, dar și despre capacitatea acestora de a gestiona efectele negative ale crizei. Măsurile adoptate de state au avut un impact diferit asupra diferitelor categorii de persoane, accentuând problemele cu care societatea se confrunta deja: inegalitatea, coeziunea, sărăcia, excluziunea, accesul la servicii comunitare sau inexistența acestora. Printre categoriile de persoane cele mai afectate se numără copiii (proveniți din familii dezavantajate), romii, vârstnicii, familiile monoparentale, persoanele cu dizabilități, migranții, dar și personalul sanitar.

Participanții au constatat că la nivel global și regional european nu există o atitudine pozitivă față de drepturile omului în abordarea/discursul statelor privind relansarea economică, deși aceste măsuri necesare relansării trebuie să se bazeze mai mult ca oricând pe realizarea drepturilor economice și sociale, având în vedere prevederile Cartei Sociale Europene și a principiilor care stau la baza Pilonului european al drepturilor sociale, și respectând angajamentele în materie de dezvoltare durabilă.

În acest sens, este necesar ca instituțiile pentru drepturile omului și de egalitate să devină parteneri reali ai factorilor decizionali (guvern, parlament), pentru ca măsurile adoptate la nivel național să respecte abordarea bazată pe drepturile omului. Așadar, aceste instituții trebuie să îndeplinească un rol activ în elaborarea măsurilor de relansare, prin furnizarea de asistență, informații și expertiză în conformitate cu mandatul lor.


...mai multe semnale