Semnal IRDO


Practică pentru studenţii din cadrul programului universitar Studii Europene

În baza Acordului de practică dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Programul Studii Europene din cadrul Departamentului de Studii Culturale, 40 de studenţi vor efectua, în perioada 2 aprilie - 30 mai, stagiul de pregătire practică în cadrul Sectorului formare şi pregătirea specialiştilor al Institutului.

Proiectul de practică a fost conceput într-o manieră adaptată circumstanţelor actuale, în aşa fel încât toate activităţile prevăzute să se poată realiza prin intermediul mijloacelor new media (Zoom, Google Classroom). Proiectul are ca subiect Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi prevede trei etape de lucru, îmbinând strategii de cercetare, informare şi formare.

Realizat ca ansamblu coerent, proiectul porneşte de la estimarea gradului de cunoaştere a Cartei în rândul studenţilor (se vor aplica telefonic 150 de chestionare, care ulterior vor fi prelucrate în grafice).

În urma evaluării nivelului de cunoştinţe, dar şi a disponibilităţii de a fi mai bine informaţi cu privire la acest document, către respondenţii interesaţi vor fi diseminate documente de sinteză tip afiş. Crearea acestora, precum şi propunerile de strategii didactice pentru o mai bună înţelegere a Cartei, vor reprezenta alte două etape de proiect traduse în sarcini de lucru pentru studenţii implicaţi în stagiul de practică.


...mai multe semnale