Semnal IRDO


Întâlnirea delegației Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor

În data de 26 februarie 2020, IRDO a participat la reuniunea de lucru cu delegația Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, desfășurată la Palatul Parlamentului.

Grupul de lucru, înființat în cadrul celei de-a 15-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din septembrie 2010, reprezintă o inițiativă importantă în domeniul egalității dintre femei și bărbați. Grupul de lucru se concentrează pe identificarea, promovarea și schimbul de opinii, în consultare cu statele membre și alți actori, asupra bunelor practici privind eliminarea legilor care discriminează femeile. Grupul are, de asemenea, sarcina de a dezvolta un dialog cu statele membre și alți actori cu privire la legile care au impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile.

În conformitate cu Rezoluțiile nr. 15/23, 23/7 și 32/4 care stabilesc mandatul Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, acesta cuprinde următoarele aspecte:dezvoltarea unui dialog cu statele, entitățile relevante ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiile naționale pentru drepturile omului, experți în diferite sisteme de drept și organizații ale societății civile pentru a identifica, promova și schimba opinii cu privire la cele mai bune practici privind eliminarea legislației care discriminează femeile sau este discriminatorie pentru femei prin prisma punerii în aplicare sau a impactului, și alcătuirea unui compendiu de bune practici în acest sens. De asemenea, se are în vedere cooperarea strânsă, în contextul îndeplinirii mandatului său, cu alte proceduri speciale și organisme subsidiare ale Consiliului ONU, entități relevante ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv Comisia ONU pentru statutul femeilor și, în special, Comitetul pentru eliminarea discriminării față de femei (CEDAW) și alte organisme; prezentarea unui raport anual Consiliului, începând cu cea de-a douăzecea sa sesiune, cu privire la problematica discriminării împotriva femeilor în drept și în practică, precum și asupra bunelor practici de eliminare a acestui tip de discriminare, bazându-se pe concluziile mecanismelor Națiunilor Unite pentru drepturile omului și pe sistemul mai extins al Națiunilor Unite. O altă componentă a mandatului Grupului de lucru este reprezentată de acordarea de sprijin inițiativelor statelor pentrua a aborda mai multe forme de discriminare împotriva femeilor și fetelor atunci când își pun în aplicare obligațiile de State Părți la tratatele internaționale relevante pentru drepturile omului în ceea ce privește drepturile civile, culturale, economice, politice și sociale și angajamentele conexe.

Institutul Român pentru Drepturile Omului, având în vedere mandatul său, a prezentat experților din cadrul Grupului de lucru ONU evenimentele și acțiunile realizate printr-o abordare bazată pe drepturile omului și pe dimensiunea de gen. IRDO a evidențiat punctual modul în care recomandările Comitetului CEDAW, formulate ca urmare a examinării rapoartelor de țară combinate nr. 7 și nr. 8, au fost avute în vedere în acțiunile Institutului.

În acest sens, Institutul a realizat: sesiuni de cursuri de formare având ca obiect principiile egalității și nediscriminării destinate specialiștilor în domeniul dreptului; campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice, dar și a femeilor și fetelor, cu privire la flagelul violenței; un grup de lucru ce are ca obiect analiza aspectelor juridice, sociale, psihologice conexe discriminării și violenței, redactarea de studii de specialitate care includ opiniile partenerilor din Grupul de lucru (ONG-uri, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor având competențe în promovarea egalității de gen - ANES fiind organismul din cadrul administrației publice centrale implicat activ în acest sens, reprezentanți ai poliției, consilieri, psihologi).

Cu ocazia acestei întâlniri, reprezentanții IRDO au prezentat experților ONU concluziile studiului Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei, care reflectă activitatea desfășurată de grupul de lucru creat de Institut, în perioada 2017-2019.


...mai multe semnale