Semnal IRDO


Acreditare curs de formare continuă

Prin adresa cu nr. 26287/14.02.2020 a Direcției Generale Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Învățare Pe Tot Parcursul Vieții, Institutului Român pentru Drepturile Omului i s-a comunicat Ordinul Ministrului Educației și Cercetării cu nr. 3189/07.02.2020 privind acreditarea pe 4 ani a cursului de formare continuă „Comunicare, Informare, Dezvoltare, Conștientizare. Educația pentru drepturile copilului”.

Acesta este adresat personalului didactic de predare și personalului didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar.

Cursul se va desfășura în județele: Olt, Cluj, Ilfov, în parteneriat cu Casele Corpului Didactic respective, precum și în București.


...mai multe semnale