Semnal IRDO


Întâlnire de lucru privind sănătatea mintală

Joi, 12 februarie 2020, a avut loc o nouă întâlnire de lucru inițiată de Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinzilor cu afecțiuni de tip Alzheimer și Asociația Habilitas – Centrul de Resurse și Formare Profesională, în vederea formulării unei propuneri de politică publică în domeniul sănătății mintale, în cadrul proiectului susținut prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, „Sănătatea mintală – o prioritate pe agenda publică”.

Ca rezultat a numeroase dezbateri precedente, s-au propus 7 axe strategice de acțiune, fiecare presupunând planuri de acțiune concrete, subtematice. Dintre acestea, în cadrul întâlnirii au fost abordate primele două subiecte, și anume: crearea registrului național al persoanelor diagnosticate cu demență în România, respectiv informarea și creșterea nivelului de conștientizare a populației cu privire la abordarea tulburărilor neuro-degenerative.

La discuții au participat, alături de reprezentantul IRDO, specialiști în domeniul formării de politici publice, reprezentanți ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Asociației Române de Psihiatrie și ai altor instituții cu competențe în domeniu, medici, precum și echipa de management și de implementare a proiectului.


...mai multe semnale