Semnal IRDO


Grupul de lucru pentru prevenirea și combaterea situațiilor de bullying

În data de 12 februarie 2020, la Palatul Victoria, a avut loc reuniunea Grupului de lucru pentru conștientizarea, prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de bullying. Demersul a fost inițiat din necesitatea luării unor măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului de bullying în rândul copiilor, prin formularea unei politici publice care să vină în sprijinul prevenirii și combaterii acestui fenomen.

La lucrări au participat experți și reprezentanți ai unor autorități, instituții publice și organizații neguvernamentale cu atribuții și preocupări în domeniu.

Bullying-ul reprezintă un comportament abuziv, manifestat în mod repetat și cu intenție directă sau indirectă, care duce la prejudicierea fizică și/sau psihică a victimei prin umilire, rănire, persecuție, intimidare sau alte fapte, fiind realizat în diverse moduri: verbal, emoțional, relațional și fizic.

În cadrul Grupului de lucru au fost discutate diverse aspecte și măsuri care ar putea fi adoptate pentru  prevenirea și combaterea bullying-ului, precum: introducerea unor teme privind bullying-ul în curriculumul școlar, în cadrul orelor de consiliere și orientare, în cadrul orelor de dirigenție, extinderea monitorizării audio-video a unităților de învățământ și la nivelul grădinițelor, nu numai al școlilor, supravegherea audio-video în spațiile publice din perimetrul instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, încurajarea copiilor de a raporta cazurile de violență și de a-și dezvolta abilitățile de a solicita sprijin în situații de risc, responsabilizarea copiilor, părinților și cadrelor didactice. Adoptarea unor astfel de măsuri poate conduce la diminuarea cazurilor de violență asupra copiilor.

În acest sens, Institutul Român pentru Drepturile Omului organizează acțiuni și campanii de conștientizare a multiplelor forme de manifestare a violenței în mediul școlar și de responsabilizare pentru limitarea situațiilor conflictuale, acestea fiind destinate deopotrivă elevilor, părinților și cadrelor didactice.

 

 


...mai multe semnale