Semnal IRDO


Conferința internațională ”Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la fericire”.

În perioada 12-14 decembrie 2019, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” a organizat, prin Institutul Internațional pentru Drepturile Omului și în colaborare cu partenerii săi din țară și din străinătate (Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociația Internațională pentru Filosofia Dreptului și Filosofie Socială, Societatea Internațională pentru Studiul Comparat al Civilizațiilor, Uniunea Juriștilor din România, Societatea Leibniz din România, Academia Europea, Academia Română de Științe Juridice), cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale ”Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la fericire”.

Evenimentul a reunit cadre didactice, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice și practicieni din domeniul științific. Din punct de vedere organizatoric, lucrările Conferinței au fost desfășurate atât în plen, cât și în 4 secțiuni de dezbateri: (1) Coordonate teoretice ale dreptului la fericire - abordări transdisciplinare; (2) Dreptul la fericire și Drepturile Omului; (3) Dreptul național, dreptul Uniunii Europene și dreptul la fericire; (4) Societatea globală și dreptul la fericire.

Conferința a avut ca scop promovarea unei abordări transdisciplinare și multidisciplinare asupra aspectelor care vizează drepturile omului în general și dreptul la fericire în particular. Lucrările Conferinței au fost deschise publicului larg, iar unul dintre principalele obiective ale evenimentului l-a constituit sensibilizarea tinerilor din sistemul învățământului universitar (studenți, masteranzi, doctoranzi), față de provocările adresate de societatea modernă domeniului drepturilor omului.


...mai multe semnale