Semnal IRDO


Întâlnire cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății

În data de 12 noiembrie 2019, Institutul Român pentru Drepturile Omului a primit vizita unei echipe de cercetători ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în cadrul proiectului care vizează evaluarea serviciilor de îngrijiri de lungă durată. Acesta este derulat în colaborare cu Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare Austria și pune accentul pe problematicile egalității de gen.     
Astfel, proiectul de implementare a Cadrului european de acțiune privind furnizarea serviciilor integrate de sănătate implică îmbunătățirea rezultatelor în ceea ce privește calitatea îngrijirii pacientului din perspectiva eficacității, echității și eficienței, abordând provocările multiple întâmpinate în procedurile de îngrijire pe termen lung prin integrarea sectoarelor medical și social. Contribuind la punerea în aplicare a strategiilor și planurilor de acțiune, proiectul reunește următoarele domenii: furnizarea serviciilor de sănătate, îmbătrânirea sănătoasă, îngrijirile persoanelor cu dizabilități și îngrijirile de lungă durată, precum și echitatea factorilor sociali, genul și drepturile populației.


...mai multe semnale