Semnal IRDO


Promovarea participării și a rolului persoanelor cu dizabilități: acțiuni privind Agenda 2030

În acest an, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități pune accentul pe rolul și participarea persoanelor cu dizabilități în dezvoltarea incluzivă, echitabilă și durabilă, așa cum este prevăzut în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. În acest sens, cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și țintele lor indică calea ce trebuie urmată pentru a asigura un viitor mai bun și mai durabil pentru toți, nelăsând pe nimeni în urmă și recunoscând dizabilitatea ca o problemă intersectorială.

Dizablitatea este menționată de mai multe ori în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în special în domeniile educației, creșterii și ocupării forței de muncă, a inegalităților, a accesibilității orașelor și a așezărilor umane, ca și în domeniul colectării datelor și a monitorizării obiectivelor.

Este important ca statele să recunoască impactul pozitiv asupra proceselor decizionale și necesitatea implicării și asigurării participării persoanelor cu dizabilități, prin intermediul organizaţiilor lor reprezentative, la aceste procese, tocmai datorită experienței lor vii. Consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități sunt esențiale în elaborarea, punerea în aplicare şi monitorizarea politicilor și a planurilor privind implementarea Agendei 2030 la nivel național.

La 11 iunie 2019, Secretarul general, Antonio Guterres, a prezentat Strategia Organizației Națiunilor Unite pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, în conformitate cu angajamentele sale care vizează să facă din Națiunile Unite o organizație incluzivă și deschisă tuturor. Documentul oferă o bază care trebuie să favorizeze realizarea unor progrese și transformări durabile în luarea în considerație a problematicii dizabilității în toate componentele acțiunii ONU. Prin intermediul acestei Strategii, organizațiile din sistemul Națiunilor Unite reafirmă că exercitarea deplină și completă de către toate persoanele cu dizabilități a drepturilor lor fundamentale este parte integrantă, în mod inalienabil și indivizibil, din ansamblul drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

„Prin garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, ne apropiem de îndeplinirea promsiunii principale a Agendei 2030 – de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Chiar dacă mai avem multe de făcut, s-au înregistrat progrese importante în vederea creării unei lumi incluzive pentru toată lumea.

Aproape toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite au ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și le îndemn pe toate celelalte să o ratifice fără întârziere.

În iunie, am lansat Strategia Organizației Națiunilor Unite pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități pentru a crește standardele și performanța privind incluziunea persoanelor cu dizabilități, în toate domeniile în care suntem împlicați și la nivel mondial.

Și pentru prima dată, Consiliul de Securitate a adoptat prima sa rezoluție dedicată protecției persoanelor cu dizabilități aflate în situații de conflict armat.

Suntem hotărâți să fim un exemplu de urmat.

Cu ocazia acestei zile internaționale, reafirm angajamentul Organizației Națiunilor Unite de a lucra cu persoane cu dizabilități pentru a clădi un viitor durabil, incluziv și de transformare în care toată lumea își poate atinge potențialul, inclusiv femeile, bărbații, fetele și băieții cu dizabilități.”

Mesajul Secretarului General cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 2019
(https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities/message)


...mai multe semnale