Semnal IRDO


A 3-a întâlnire privind articolele neadoptate de România din Carta Socială Europenă Revizuită

Joi, 7 noiembrie 2019, a avut loc seminarul organizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale împreună cu Consiliul Europei în cadrul căruia au fost analizate articolele neadoptate de România prin legea de ratificare a Cartei Sociale Europene Revizuite. La eveniment au participat și reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și reprezentanți ai sindicatelor. Pentru reprezentanții IRDO, participarea la eveniment a constituit oportunitatea de a se informa cât privește analiza și evaluarea articolelor din Carta Socială Europeana Revizuită neratificate de România.

Dl. Francois Vandamme, vicepreședintele Comitetului European pentru Drepturi Sociale, a apreciat că România este un partener activ, chiar dacă până în prezent nu a acceptat în totalitate prevederile Cartei. În acest sens, potrivit ultimului Raport întocmit de Comitet în anul 2015 și în urma concluziilor seminarului, România îndeplinește criteriile necesare pentru a adopta mare parte din articolele neratificate. Actualmente, cincisprezece articole nu au fost ratificate de România sau au fost ratificate parțial. De asemenea, statul român nu a ratificat Procedura Reclamațiilor Colective, prevăzută de Protocolul adițional la Carta Socială Europeană din 1995. Comitetul a concluzionat că este nevoie de informații suplimentare cu privire la cadrul legislativ care face obiectul, printre altele, a articolelor 23 – Dreptul persoanelor vârstnice la protecție socială, 30 – Dreptul la protecția împotriva sărăciei și a excluderii sociale și 31 – Dreptul la locuință.

Referitor la articolul 23, care oferă o perspectivă largă din punct de vedere al drepturilor omului, s-a menționat că un impediment privind ratificarea constă și în faptul ca acest articol nu este constituit din paragrafe. Fiind un articol larg cuprinzător, îndeplinirea tuturor cerințelor impuse poate implica dificultăți pentru autorități. Comitetul a notat, de asemenea, lipsa unor prevederi vizând asigurarea participării persoanelor vârstnice, precum și a unui cadrul legislativ în domeniul discriminării pe criteriul vârstei. În același timp, Comitetul a subliniat importanța respectării demnității persoanelor de vârsta a treia, dar și necesitatea de a introduce programe privind sănătatea mintală, întrucât depresia este larg răspândită în rândul acestei categorii de persoane, mai ales în cazul celor care trăiesc singure.

Referitor la articolul 30, Comitetul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul de sărăcie din România care este, conform datelor publicate de Eurostat, unul dintre cele mai crescute la nivel european, dar și de procentul ridicat (20%) al persoanelor care suferă de lipsuri materiale grave, în ciuda cadrului normativ larg în domeniul asistenței sociale. De asemenea, s-a subliniat necesitatea evaluării riscului de sărăcie și după realizarea transferurilor sociale pentru a se analiza eficiența acestora.

Privind articolul 31, reprezentanții Comitetului au subliniat necesitatea respectării unor standarde minimale în materie de locuințe și condiții de locuire, dar și necesitatea de a asigura protecție juridică și remedii legale. Referitor la persoanele fără adăpost, Comitetul a apreciat că se impun acțiuni care să prevină această situație, dar și măsuri prin care să se asigure adăposturi pentru aceste persoane. Un aspect care trebuie avut în vedere în acest sens fiind respectarea demnității umane, asigurarea unor condiții igienico-sanitare minimale și acordarea de îngrijiri medicale. În același timp, s-a subliniat necesitatea ca accesul la locuințe sau adăposturi să nu fie discriminatoriu.

Comitetul a remarcat și aspecte pozitive, în sensul că România, în anumite domenii, depășește standardele impuse de Carta Socială Europeană Revizuită. De asemenea, în cadrul seminarului s-a subliniat importanța existenței unui cadru legal, dar și necesitatea aplicării adecvate a  legislației.


...mai multe semnale