Semnal IRDO


Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

În perioada 22-26 aprilie 2019 s-a desfăşurat la Brașov etapa finală a Olimpiadei naționale de ştiinţe socio-umane, concurs de excelenţă la care participă elevi cu aptitudini şi preocupări în domeniul ştiinţelor-umane. Disciplinele de concurs sunt: educaţie civică, cultură civică, logică, psihologie, sociologie, economie şi filosofie.

La disciplina educaţie civică echipele formate din doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare, elaborează o lucrare scrisă şi un afiş (desen, colaj, pictură) în legătură cu problematica drepturilor omului, iar la disciplina cultură civică elevii participă în aceeaşi formulă (de data aceasta din clasele a VII-a sau a VIII-a) și elaborează un proiect care își propune soluţionarea unei probleme în şcoala din care provin, prin identificarea cauzelor, a drepturilor încălcate, identificarea unor soluţii posibile de rezolvare şi analiza lor comparativă, motivarea soluţiilor propuse de grup şi realizarea unui plan de acţiune care să cuprindă etape, acţiuni, factori implicaţi.

A se vedea tabelul cu premianți (Tabel_premianti.pdf)


...mai multe semnale