Semnal IRDO


Declaraţia Trio comună privind egalitatea de şanse

România, Finlanda şi Croaţia au semnat vineri 15 martie, la Bruxelles Declaraţia Trio comună privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, document ce stabileşte obiectivele, măsurile şi acţiunile comune specifice acestui domeniu. Cele trei state membre asigură consecutiv în perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi îşi propun să continue iniţiativele preşedinţiilor anterioare, egalitatea de gen fiind unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene şi ale Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Documentul propune elaborarea unei Strategii europene pentru egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi după 2019, care să continue Angajamentul Strategic al UE pentru Egalitatea de şanse, pentru a consolida eforturile, atât la nivelul factorilor de decizie, la cel mai înalt nivel, cât şi la nivelul implementării politicilor publice şi a activităţilor specifice.

În Declaraţie se exprimă angajamentul pentru susţinerea antreprenoriatului feminin şi a participării femeilor pe piaţa muncii, precum şi pentru protejarea femeilor aflate în situaţii vulnerabile. Această Declaraţie va fi inclusă în implementarea politicilor pe termen lung şi în Strategia  Europa 2020 privind în special ocuparea în muncă şi reducerea sărăciei.

Realitatea arată că inegalitatea de gen pe piaţa muncii continuă să fie îngrijorătoare. În continuare femeilor li se atribuie anumite roluri consacrate, ele fiind angajate doar în anumite domenii profesionale. Măsurile necesare pentru realizarea egalităţii de gen includ tratament egal la angajare, în ceea ce priveşte remuneraţia şi beneficiile, dar şi eliminarea stereotipurilor de gen, realizarea unui echilibru între programul de muncă şi viaţa personală, prin asigurarea unor programe de lucru flexibile şi a accesului la servicii de sănătate.

Au fost stabilite mai multe obiective comune, printre care promovarea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă, inclusiv prin facilitarea reinserţiei lor profesionale, consolidarea eforturilor pentru crearea unui mediu favorabil antreprenoriatului feminin, îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor celor aflate în situaţii vulnerabile.

În timpul Preşedinţiei României vor avea loc două conferinţ internaţionale: „Situaţia femeilor în societatea modernă: între emancipare, leadership şi discriminare de gen”, 29-30 mai 2019 şi „Perspectivele Convenţiei de la Istanbul: noul orizont – o schimbare de paradigmă pentru toţi”, 4-6 iunie 2019.


...mai multe semnale