Semnal IRDO


Președinția Română a Consiliului Uniunii Europene

România a preluat la 1 ianuarie 2019 Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe care o va asigura până la 30 iunie 2019.  Este cel mai important rol pe care România îl joacă la nivel european de la aderarea sa în anul 2007.

Consiliul Uniunii Europene reprezinta guvernele statelor membre ale UE și este, alături de Parlamentul European, parte a legislativului european. În același timp, Consiliul UE coordonează politicile statelor membre: politicile economice și bugetare ale statelor membre, consolidarea guvernanței economice în UE, politica de educație, cultură, tineret și sport, politica de ocupare a forței de muncă. De asemenea, Consiliul UE are un important rol politic, acela de mediere și negociere, în special stabilirea agendei Consiliului, de a reprezenta Consiliul în cadrul UE și de a reprezenta UE în cadrul întâlnirilor informale la nivel internațional, de exemplu la ONU etc.

Consiliul Uniunii Europene este o unitate juridică unică, dar se reunește in 10 consilii sau formate diferite, fiecare ocupându-se de un sector particular. Sesiunile sunt prezidate de ministrul competent al statului care exercită președinția semestrială a Consiliului.

Problematica drepturilor omului face parte din atribuțiile Consiliului de Justiție și Afaceri interne (JAI), constituit din miniștri justiției și ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE și care are ca scop crearea “unui spațiu de libertate, de securitate și de justiție la nivelul UE”. Pe lângă rolul de a adopta acte legislative destinate să garanteze drepturile fundamentale, Consiliul JAI adoptă, în cea mai mare parte a cazurilor împreună cu Parlamentul European, legislația vizând asigurarea liberei circulații a persoanelor pe teritoriul UE și garantarea protecției pentru cetățeni. El este responsabil cu politicile de azil și imigrație, cu cooperarea judiciară în materie civilă, combaterea criminalității și a terorismului. Consiliul JAI este de asemenea competent în domeniul chestiunilor legate de spațiul european fără frontiere (spațiul Shengen).

În perioada Președinției Consiliului UE, rolul României este de a da un impuls lucrărilor legislative ale Consiliului, menținând în același timp continuitatea programelor UE și asigurând o bună cooperare între statele membre. Concret, miniștrii români vor conduce discuțiile și negocierile pentru adoptarea legislației comunitare, vor coordona politicile europene, se vor ocupa de problemele de securitate și de cele economice.

Prioritățile Președinției române sunt concentrate în sloganul: coeziunea, o valoare europeană comună, în sensul de unitate, egalitate de tratament și convergență. Programul Președinției române va pune accentul pe 4 priorități: o Europă a convergenței, o Europă mai sigură, o Europă – actor mondial de prim plan și o Europă a valorilor comune.

În timpul celor șase luni de mandat, România va  gestiona dosare importante pentru proiectul European cum sunt Brexitul, spațiul Shengen, bugetul UE, alegerile europarlamentare.

 


...mai multe semnale