Semnal IRDO


Reuniunea suplimentară asupra dimensiunii umane a OSCE

În perioada 12-13 iulie s-a desfășurat cea de-a treia reuniune suplimentară asupra dimensiunii umane a OSCE cu privire la „Tehnologiile digitale și drepturile omului – oportunități și provocări”. Discuțiile au pornit de la faptul că drepturile și libertățile fundamentale pot fi îmbunătățite sau subminate în funcție de modul în care sunt proiectate și utilizate noile tehnologii. S-au dezbătut aspecte privind transparența, supravegherea independentă, asumarea răspunderii și repararea daunelor. 
 
În cadrul reuniunii au fost trecute în revistă inițiative care recunosc necesitatea de a stabili orientări și cadre juridice internaționale în materie de inteligență artificială (IA) și drepturile omului, de exemplu cele ale Comitetului Ad-hoc al Consiliului Europei privind Inteligența Artificială (CAHAI), conceptul confidențialitate prin concepție (en: privacy by design), precum și Convenția 108+ a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.
 
Participanții au dezbătut o serie de drepturi care pot fi încălcate prin utilizarea tehnologiilor digitale, printre care se numără: dreptul la întrunire pașnică, dreptul la confidențialitate și viață privată, dreptul la libertatea de conștiință și de religie, libertatea de exprimare. De asemenea, s-a subliniat faptul că sistemele de învățare automată prezintă riscuri având în vedere că se pot baza pe date care conțin opinii părtinitoare sau subiective (en: bias) istorice sau contemporane, astfel încât se poate ajunge la discriminarea unor anumite categorii de persoane. În plus, s-a subliniat faptul că dezvoltarea sistemelor de învățare automată ar trebui să ia în considerare aspecte privind diferențele culturale și de religie existente la nivel mondial și că transparența este un factor esențial în asigurarea conformității cu principiile drepturilor omului.
 

...mai multe semnale