Semnal IRDO


Dezbatere online privind reglementarea sistemelor de inteligență artificială

În data de 12 iulie, IRDO a participat la evenimentul organizat de Academia de Drept European (ERA) în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Evenimentul intitulat „Sisteme de inteligență artificială (IA) care respectă drepturile omului – Cum poate contribui cadrul drepturilor omului la guvernanța și reglementarea IA?” a reprezentat o platformă de discuții cu privire la impactul IA asupra drepturilor și libertăților fundamentale.
 
În cadrul întrunirii s-au dezbătut aspecte privind confidențialitatea și datele personale, dezinformarea, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de gândire și libertatea opiniilor, menționându-se inclusiv dreptul la integritate psihică prevăzut de Carta drepturilor fundamentale a UE. Astfel s-a discutat despre limitele care ar trebui impuse sistemelor de IA, având în vedere că acestea pot fi utilizate și pentru manipulare, control și influențare a opiniilor. De asemenea, s-au avut în vedere prevederile noii propuneri de regulament a Comisiei Europene (Legea privind inteligența artificială) care vizează abordarea IA din perspectiva riscurilor pe care le poate genera. Propunerea de regulament face o distincție între sistemele de IA care prezintă grade diferite de risc, respectiv: un risc inacceptabil, un risc ridicat și un risc scăzut sau minim. De asemenea, propunerea prevede obligații privind transparența pentru anumite sisteme de IA (art. 52), dar și elaborarea de coduri de conduită care vizează cerințe privind transparența (art. 69).
 
Totodată, au fost prezentate și aspecte tehnice privind dezvoltarea sistemelor de învățare automată și a rețelelor neuronale, respectiv învățare profundă structurată (en: deep learning). S-a menționat faptul că învățarea automată poate fi: supervizată (cea mai des utilizată și care presupune ca aceasta să fie optimizată în cazul în care face predicții greșite), nesupervizată (care identifică similitudini în date) și învățare prin recompensă (en: reinforcement learning) – care selectează cea mai promițătoare acțiune în baza unei funcții obiective.
 
Conferința privind viitorul Europei reprezintă o serie de dezbateri și discuții organizate la inițiativa cetățenilor la nivel european.
 

...mai multe semnale