Semnal IRDO


Monitorizare și respectarea drepturilor omului la frontiere: provocări și bune practici

În calitate de membru al Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și la invitația acesteia, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a participat în data de 24 martie la webinarul „From Monitoring to Human Rights Accountability at Borders: challenges and good practices”. Discuțiile au avut ca obiectiv analizarea Opiniei Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, elaborată în domeniul consolidării gradului de independență al Mecanismelor Naționale de Monitorizare la Frontiere, în contextul Noului Pact al UE privind Migrația și Azilul.

Institutul a intervenit pentru a expune particularitățile mandatului său legal în domeniul promovării drepturilor migranților și refugiaților, evidențiind: (1)  coordonata referitoare la formare și educație pentru drepturile omului (coordonarea, de către IRDO, a unor evenimente de advocacy în colegiile naționale, în cooperare cu reprezentanții UNHCR în România, ai Inspectoratului General pentru Imigrări și ai Consiliului Național Român pentru Refugiați), cât și (2) coordonata referitoare la cercetare în materie, IRDO prezentând lucrarea publicată la finele anului 2020, a cărei tematică este axată pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind drepturile grupurilor vulnerabile, cu accent pe drepturile migranților și solicitanților de azil.

În partea de Concluzii, au fost stabilite direcțiile viitoare de acțiune în privința dezvoltării cooperării dintre ENNHRI și instituțiile naționale pentru drepturile omului în domeniul migrației și azilului.


...mai multe semnale