Nediscriminare

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.
Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”
Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.
Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.
Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.
Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.
Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.
Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.
De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente

Instrumente

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei
Declaraţia de la Durban adoptată la Conferinţa împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei, 2001
Convenţia internaţională împotriva apartheidului în sport  Text original în limba: engleză
Convenţia O.I.M. (nr.100) privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală
Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului
Convenţia O.I.M. (nr.111) privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
H.G. nr. 1194 din 2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Publicații


Evenimente

19 martie 2019
Celebrarea Zilei internaţionale a fericirii (20 martie) şi a Zilei internaţionale de eliminare a discriminării rasiale (21 martie) s-a desfăşurat pe 19 martie la Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploieşti prin programul organizat de Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploieşti cu tema „Ce te face fericit”, având drept colaboratori Fundaţia „Adolescenţa”, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Biblioteca „Nicolae Iorga” Ploieşti.

Tema acestui an aleasă de ONU pentru sărbătorirea Zilei internaţionale a fericirii este „Mai fericiţi împreună”(„Happier Together”), în ideea de a sublinia importanţa pe care apropierea de semeni o are pentru bunăstarea personală.

Programul prezentat de Echipa Happy Team din cadrul Colegiului „Virgil Madgearu” s-a desfăşurat sub logoul „Donează un zâmbet şi o carte!” şi a constat din 2 secţiuni. O secţiune cu tema Culorile fericirii, care s-a desfăşurat sub formă de dialoguri interactive în care s-a subliniat motivarea fericirii, resorturile interioare ale fiecăruia privind sensul fericirii, culorile asociate stării de fericire. De asemenea, tinerii din echipa Happy Team au prezentat un colaj de eseuri, poezii din creaţie proprie, precum şi video clipuri şi materiale powerpoint având ca obiectiv conştientizarea, educarea şi sensibilizarea cu privire la modalităţile prin care se poate ajunge la starea de bine, de fericire.

A doua secţiune a avut ca temă Diversitate vs. Discriminare pentru a marca Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale care anul acesta a avut în atenţie diminuarea şi contracararea acţiunilor populist-naţionaliste şi a ideologiilor extremiste care alimentează rasismul, discriminarea rasială, xenofobia şi intoleranţa, adesea fiind fizati migranţii şi refugiaţii, precum şi persoanele de origine africană. Au fost prezentate aspecte privind tipurile de discriminare, grupele de persoane cu risc mai mare de discriminare, precum şi domeniile unde fenomenul discriminării se întâlneşte mai des. La finalul acţiunii tinerii au fost răsplătiţi cu diplome şi certificate de participare.

14 martie 2019
Tot în cadrul Săptămânii Europene de combatere a rasismului şi discriminării, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Fundaţia Adolescenţa a organizat dezbaterea cu tema „Uniţi pentru diversitate”, la Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti, în data de 14 martie 2019. Manifestarea a avut ca grup ţintă elevii claselor a IX-a.

A fost prezentat un material documentar referitor la fenomenul discriminării şi efectele negative ale acestuia, precum şi domeniile în care se poate manifesta discriminarea, pe motive de etnie, religie sau de gen. Au fost prezentate exemple de discriminare în domeniul muncii, educaţiei, în învăţământ, în sănătate, în domeniul serviciilor publice.

În cadrul dezbaterii interactive elevii au fost invitaţi să intervină, să prezinte cazuri de discriminare la care au fost martori şi să propună soluţii pentru combaterea discriminării.

În a doua parte a activităţii, elevii au prezentat videoclipuri creaţie proprie privind toleranţa şi drepturile omului şi poezii pe tema nediscriminării, toleranţei şi acceptării diversităţii fără prejudecăţi.

Prin această activitate tinerii s-au implicat, au pus întrebări şi au primit răspunsuri, de asemenea, au putut să-şi facă şi o imagine complexă cu privire la fenomenul discriminării care continuă să facă victime la nivel global.

13 martie 2019
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa”  a organizat programul nediscriminare-toleranţă-diversitate desfăşurat în cadrul săptămânii europene de combatere a rasismului şi discriminării. Prima activitate din cadrul programului a avut loc în data de 13 martie 2019, la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ploieşti. Evenimentul, desfăşurat sub forma unui workshop, s-a adresat elevilor claselor a XI-a, având ca obiectiv o mai bună înţelegere a fenomenului discriminării şi rasismului, care indiferent pe ce fel de criteriu s-ar manifesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului.

Elevilor li s-au prezentat diferite tipuri de discriminare, precum şi efectele pe care acest fenomen le are asupra societăţii, a mediului şcolar, dar şi asupra grupurilor de persoane vulnerabile pentru care riscul de a fi expuse la discriminare este mai mare. Totodată, participanţii au avut prilejul de a cunoaşte mai bine care sunt instituţiile care se ocupă de sancţionarea cazurilor de discriminare.

A urmat o dezbatere interactivă cu elevii, care şi-au exprimat puncte de vedere în legătură cu toleranţa şi acceptarea diversităţii, concepte pe care s-a axat campania împotriva rasismului din acest an.

Institutul Român pentru Drepturile Omului prin activitatea pe care o desfăşoară pe această arie tematică a încurajat în mod special transmiterea mesajelor campaniei în rândul tineretului, pentru o mai bună informare şi implicare a tinerei generaţii în combaterea discriminării. Educaţia adecvată şi informarea corectă pot preveni semnalele unor manifestări de ură, discriminare sau dispreţ faţă de semenii noştri.

17-27 martie 2018
În perioada 17-27 martie 2018, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa”, a iniţiat o serie de manifestări consacrate Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra discriminării rasiale, având drept obiectiv să conştientizeze opinia publică şi în special tânăra generaţie cu privire la pericolul reprezentat de discriminare şi rasism în contextul globalizării. Tema din acest an consacrată Zilei Internaţionale a Discriminării Rasiale propusă de ONU a fost Promovarea toleranţei, incluziunii, unităţii şi a respectului diversităţii în contextul luptei împotriva discriminării rasiale.
Campania iniţiată de IRDO în parteneriat cu Fundaţia Adolescenţa s-a desfăşurat sub forma Caravana „Diversity – Never enough” şi a poposit în mai multe colegii şi şcoli din Ploieşti.

20 martie 2018
Caravana „Diversity – Never enough” dedicată programului antidiscriminare-toleranţă-unitate, a poposit la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti. La acţiunea desfăşurată au participat elevii claselor a IX-a care au urmărit cu interes prezentarea Power Point dedicată Zilei internaţionale de luptă împotriva discriminării rasiale şi au descoperit importanţa conceptului de toleranţă, incluziune, diversitate şi pluralism, înţelegând că diversitatea şi cultura diversităţii nu înseamnă numai simpla prezenţă a unor grupuri diferite, ci şi acceptarea diferenţelor existente în cadrul aceluiaşi grup.
Copiii au avut opinii personale, au contribuit cu citate ale unor personalităţi de prestigiu: Nelson Mandela, Confucius, Emmanuel Kant, Eminescu, iar câţiva şi-au susţinut şi propriile creaţii pe tema nediscriminării, promovării toleranţei şi diversităţii. Ei şi-au manifestat prin creaţiile lor dezacordul faţă de comportamentele discriminatorii şi rasiste existente încă în lume, militând pentru toleranţă, unitate şi respect pentru drepturile omului.
Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale este o oportunitate de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

22 martie 2018
Al doilea popas al Caravanei „Diversity – Never enough” dedicată programului antidiscriminare –toleranţă-unitate, a fost Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” din Ploieşti. Elevii claselor a V-a şi a VIII-a, care au participat la acţiune, au fost receptivi la prezentarea făcută, insistându-se asupra faptului că fiecare dintre noi poate să ia atitudine împotriva prejudecăţilor rasiale şi a comportamentelor de intoleranţă şi să promoveze toleranţa, incluziunea, unitatea şi respectul în diversitate. Anul acesta, în decembrie, când se serbează cea de-a 70-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, „Să combatem rasismul şi să apărăm drepturile omului”, este şi deviza lansată de ONU.
Întreaga manifestare a fost şi un exerciţiu interactiv cu elevii, care s-au implicat în găsirea răspunsurilor şi a modalităţilor de a se comporta astfel încât să promoveze toleranţa şi să accepte diversitatea.

26 martie 2018
Programul antidiscriminare-toleranţă-unitate, desfăşurat prin Caravana „Diversity – Never enough” a continuat la Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti, unde au participat aproximativ 30 de elevi ai claselor a IX-a, care au urmărit cu viu interes un material documentar, din care au aflat despre fenomenul discriminării şi rasismului care, indiferent pe ce fel de criteriu s-ar manifesta, este o încălcare flagrantă a drepturilor omului.
Informaţiile tematice prezentate au scos în evidenţă efectele negative ale acestui fenomen social, cauzate de o educaţie precară sau de lipsa de interes pentru nevoile celui de lângă noi. În sprijinul promovării unei atitudini de toleranţă, solidaritate şi respect faţă de semenii noştri au fost amintite şi învăţăturile moralei creştine, promovate şi la orele de religie. Copiii au prezentat şi un material documentar privind toleranţa religioasă.
În a doua parte a activităţii, elevii au fost invitaţi să discute pe baza subiectului, să identifice cazuri de acest gen la care au fost martori şi să propună soluţii pentru combaterea fenomenului discriminării, care nu face cinste societăţii contemporane şi încalcă în mod evident drepturile şi libertăţile omului.

27 martie 2018
Ultimul popas al Caravanei „Diversity – Never enough” a fost la Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti. La dezbaterea ce s-a desfăşurat la şcoală, au participat elevi ai claselor a VIII-a, care au manifestat un interes deosebit faţă de problemele legate de combaterea discriminării şi a violenţei în rândul tinerilor, promovarea egalităţii de şanse, eliminarea prejudecăţilor, cultivarea şi manifestarea toleranţei.
Activitatea s-a derulat sub formă de atelier. După o prezentare a semnificaţiei zilei internaţionale de combatere a discriminării a avut loc o dezbatere interactivă cu copiii, care şi-au exprimat diverse puncte de vedere în legătură cu toleranţa şi acceptarea diversităţii, subliniind că tratamentul diferit este cel care nedreptăţeşte, etichetează şi marginalizează, chiar exclude oameni/copii în favoarea altora.
S-au adus în discuţie diferite tipuri de discriminare şi efectele pe care aceasta le are asupra societăţii şi inclusiv asupra mediului şcolar.
În finalul manifestării, ca o concluzie, s-a subliniat că atitudinea elevilor şi toleranţa faţă de semenii lor trebuie inspirată de acasă, de către părinţi şi cultivată pe parcurs, atât de părinţi, cât şi de profesori.

Arhivă: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Înapoi la cuprins