Nediscriminare

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.

Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.

Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.

Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.

Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.

Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.

De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente

Instrumente

 

Publicații


Evenimente

23 - 29 martie

Cu prilejul Săptămânii europene de combatere a rasismului și discriminării și al Zilei internaționale de eliminare a discriminării rasiale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu partenerii săi, Colegiul „Regina Maria” din Ploiești și Școala Gimnazială nr. 113 din București, a lansat în perioada 23-29 martie evenimentul onlineSolidari împotriva rasismului și a discriminării”.

În încercarea de a ne proteja pe noi și familiile noastre, trebuie să ținem cont și de faptul că situații dificile precum cea cauzată de pandemia de COVID -19 pot alimenta sau stârni trăsăturile negative ale persoanelor: rasismul, discriminarea, mesajele motivate de ură și prejudecățile. Acestea se pot propaga întocmai noului virus, devenind  un fenomen viral, care ne face mai vulnerabili atât la nivel individual, cât și la nivel de societate.

În acest sens, deviza evenimentului organizat de IRDO a coincis cu tema aleasă de UNITED for Intercultural Action pentru campania internațională #United4Humanity (uniți pentru umanitate), și anume SOLIDARITATEA. Astfel, elevii au fost invitați să se alăture acestei campanii în mediul virtual și să  transmită prin intermediul paginii evenimentului gândurile și mesajele lor de combatere a rasismului și a discriminării, pentru a celebra împreună diversitatea, una dintre cele mai mari bogății ale Europei. 

În cadrul activității online s-a remarcat eleva Vasilucă Ana Maria de la Colegiul Național „Regina Maria” din Ploiești care, sub îndrumarea prof. Roxana Vișan, a inițiat un dialog al solidarității și a publicat mesaje împotriva rasismului și a discriminării, precum „Puterea solidarității este mai mare decât cea a discriminării!”. De ce vedem literele pe dos? Pentru că fotografia este făcută în fața oglinzii, din pricina distanțării sociale pe care o trăim cu toții în aceste zile, în care se fac eforturi pe întreg mapamondul pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Este un mesaj impresionant de speranță în aceste momente dificile, în care distanțarea socială, deși restrictivă, ne permite totuși să valorificăm țelurile comune și să promovăm toleranță și incluziune, de oriunde ne-am afla. Pe lângă mesajele cu puternic impact împotriva discriminării și rasismului, eleva a trimis și poeme, creație proprie, care relevă o viziune inedită asupra omenirii, și anume faptul că fiecare individ este asemănător unei flori, diferit față de restul, dar cu o frumusețe aparte. Astfel, prin ochi de copil, suntem încurajați să acceptăm, să înțelegem și să prețuim diversitatea.

Și elevi ai Școlii Gimnaziale nr.113 din București s-au alăturat inițiativei, sub coordonarea prof. Florentina Ruiu, care le-a recomandat să vizioneze, fiecare de acasă, în aceeași zi și la aceeași oră (joi, 26.03.2020, 3 pm), filmul Green Book. Ulterior, elevii au schimbat păreri (prin intermediul platformei Zoom), după care ne-au transmis pe pagina evenimentului gândurile și impresiile lor despre film (prin aplicația Mentimeter), concluzionând că arta este o armă puternică de combatere a discriminării și rasismului și un mesager al solidarității umane. Alți elevi ai aceleiași școli au ales să posteze picturile și mesajele lor de nediscriminare, solidaritate umană și speranță sub deviza #Totul va fi bine și #United4Humanity.

Link-uri pagină eveniment:

https://www.facebook.com/events/623125185148892/?active_tab=discussion

https://www.facebook.com/events/623125185148892/?active_tab=discussion

https://twitter.com/andradadacica/status/1244267165286641671

 

3 februarie

În data de 3 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Violenței în Școli, a avut loc la Școala Gimnazială „Toma Caragiu” din Ploiești un program educativ cu tema „Spune stop violenței”. Acesta s-a desfășurat în cadrul Campaniei de combatere a violenței, promovată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, și a vizat elevi ai clasei a V.

În cadrul evenimentului, elevii au participat la o dezbatere tematică care a abordat subiecte precum: cauzele violenței în mediul școlar, tipuri de violență, recomandări pentru a preveni violența, modalități practice de preîntâmpinare și combatere a violenței. Activitatea a avut ca obiectiv conștientizarea aspectelor legate de violență și identificarea modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicare nonviolentă, contribuind prin temele propuse la combaterea, diminuarea și prevenirea violenței în școli, la dezvoltarea și menținerea unui mediu educațional caracterizat de armonie, toleranță, și respect pentru drepturile omului.

Chiar dacă Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școli este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să se manifeste în fiecare zi. Toate formele de violență – de la violența fizică, până la injurii sau intimidări, precum și toate formele de discriminare trebuie să dispară iar relațiile interumane trebuie să fie bazate pe valori precum respect și toleranță.

 

27 ianuarie

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, celebrată anual pe 27 ianuarie , s-a desfășurat la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești un atelier dedicat marcării acestei zile. Activitatea a fost organizată de IRDO în colaborare cu Fundația „Adolescența” și a avut ca temă „75 de ani de la Auschwitz – Educația în comemorarea Holocaustului pentru justiția mondială”.

Activitatea, la care au participat cadre didactice și elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, a urmărit conștientizarea evenimentelor care au avut loc în timpul holocaustului și efectele acestuia, precum și importanța luptei împotriva discriminării și a protejării valorilor democratice.

În cadrul dezbaterii, participanții au avut prilejul de a-și aprofunda cunoștințele privind problematica holocaustului, a semnificației încălcării drepturilor omului, și, în principal, a dreptului fundamental la viață. De asemenea, s-a urmărit formarea și dezvoltarea unui comportament tolerant, democratic, a acceptării diversității și a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violență, discriminare, intoleranță, antisemitism, în spiritul valorilor promovate de drepturile omului.

 

Arhivă: 2017 - 2018 - 2019

 

Înapoi la cuprins