Nediscriminare

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.

Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.

Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.

Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.

Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.

Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.

De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente

Instrumente

 

Publicații


Evenimente

3 februarie

În data de 3 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Violenței în Școli, a avut loc la Școala Gimnazială „Toma Caragiu” din Ploiești un program educativ cu tema „Spune stop violenței”. Acesta s-a desfășurat în cadrul Campaniei de combatere a violenței, promovată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, și a vizat elevi ai clasei a V.

În cadrul evenimentului, elevii au participat la o dezbatere tematică care a abordat subiecte precum: cauzele violenței în mediul școlar, tipuri de violență, recomandări pentru a preveni violența, modalități practice de preîntâmpinare și combatere a violenței. Activitatea a avut ca obiectiv conștientizarea aspectelor legate de violență și identificarea modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicare nonviolentă, contribuind prin temele propuse la combaterea, diminuarea și prevenirea violenței în școli, la dezvoltarea și menținerea unui mediu educațional caracterizat de armonie, toleranță, și respect pentru drepturile omului.

Chiar dacă Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școli este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să se manifeste în fiecare zi. Toate formele de violență – de la violența fizică, până la injurii sau intimidări, precum și toate formele de discriminare trebuie să dispară iar relațiile interumane trebuie să fie bazate pe valori precum respect și toleranță.

 

27 ianuarie

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, celebrată anual pe 27 ianuarie , s-a desfășurat la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești un atelier dedicat marcării acestei zile. Activitatea a fost organizată de IRDO în colaborare cu Fundația „Adolescența” și a avut ca temă „75 de ani de la Auschwitz – Educația în comemorarea Holocaustului pentru justiția mondială”.

Activitatea, la care au participat cadre didactice și elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, a urmărit conștientizarea evenimentelor care au avut loc în timpul holocaustului și efectele acestuia, precum și importanța luptei împotriva discriminării și a protejării valorilor democratice.

În cadrul dezbaterii, participanții au avut prilejul de a-și aprofunda cunoștințele privind problematica holocaustului, a semnificației încălcării drepturilor omului, și, în principal, a dreptului fundamental la viață. De asemenea, s-a urmărit formarea și dezvoltarea unui comportament tolerant, democratic, a acceptării diversității și a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violență, discriminare, intoleranță, antisemitism, în spiritul valorilor promovate de drepturile omului.

 

Arhivă: 2017 - 2018 - 2019

 

Înapoi la cuprins