Informații de interes public

PAGINĂ ÎN LUCRU

 

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate,
potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public

 

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile omului:
  • Legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Român pentru Drepturile Omului (ROF)
  • Regulamentul de ordine interioară al Institutului Român pentru Drepturile Omului (ROI)
 • Structura organizatorică
 • Programul de funcţionare:
  • Programul de funcţionare: luni-joi: 8:00-16:30; vineri: 8:00-14:00
  • Program cu publicul: luni-joi: 9:30-14:30; vineri: 9:30-12:30
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea IRDO şi ale angajaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:
  • Consiliul general
  • Comitetul director
  • Director executiv: Adrian Bulgaru
  • Director adjunct: Valeriu Andrei Rendec
  • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Maria Bojian
 • Coordonatele de contact ale Institutului Român pentru Drepturile omului:
  • Denumirea: Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO)
  • Sediul: Piaţa C. A. Rosetti, nr. 4, Sector 2, Bucureşti 021051
  • Număr de telefon: 021 311 4921 / 021 311 4922
  • Număr de fax: 021 311 4923
  • Adresa de e-mail: office@irdo.ro
  • Adresa paginii de internet: http://www.irdo.ro
 • Sursele financiare, bugetul:
 • Lista cuprinzând documentele şi informaţiile de interes public: lista de faţă.
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: poate fi consultată aici.
 • Documente necesare în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Documente necesare pentru înscrierea la concursurile sau examenele de promovare în funcţie sau grad profesional;
 • Codul de conduită etică a angajatului IRDO;
 • Rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduită de către angajaţii IRDO:
 • Raportul de activitate al IRDO (anual): toate rapoartele de activitate ale Institutului Român pentru Drepturile Omului pot fi accesate pe pagina de internet a institutului, aici.