Copii, tineri

Diferite calitativ de cele ale adulţilor, drepturile copilului sunt reglementate într-o serie de documente, cu sau fără forţă juridică, cu aplicabilitate universală sau regională, în care sunt fixate principii, standarde şi norme pe care statele semnatare sunt obligate să le respecte în raport cu copiii şi tinerii de pe teritoriile lor, oricare le-ar fi statutul (cetăţeni, rezidenţi, refugiaţi, azilanţi, aflaţi în îngrijirea părinţilor sau a familiei proprii ori adoptive, în centre de îngrijire etc.). TEST

Dintre aceste documente, unul se distinge în mod deosebit, reprezentând într-un fel corolarul evoluţiei societăţii şi gândirii socio-juridice în legătură cu cei mai tineri reprezentanţi ai speciei umane: Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului – principalul instrument internaţional în domeniu.

În plan regional, european, au fost de asemenea adoptate o serie de documente care reglementează drepturile copilului şi tinerilor. Toate, indiferent de deschiderea şi aplicabilitatea lor – documente internaţionale, regionale sau naţionale, au ca reper fundamental interesul major al copilului, ce trebuie să primeze în orice situaţie.

Standard Image

Instrumente
Publicaţii
Evenimente
Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului referitoare la România

Instrumente

Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului

Protocol opţional la Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, referitor la implicarea copiilor în conflicte armate
Protocol opţional la Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă
Convenţia de la Haga asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, executării şi cooperării privind răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor (adoptată la 19 octombrie 1996 şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002)
Convenţia OIM nr. 138 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă
Convenţia OIM nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor

Convenţia europeană în materia adopţiei de copii (ETS 58)
Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei (ETS 85)
Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor (ETS 105) - Textul oficial în limba: engleză franceză
Convenţia europeană cu privire la exercitarea drepturilor copiilor (ETS 160) - Textul oficial în limba: engleză franceză
Convenţia cu privire la contactul cu copiii (ETS 192) - Textul oficial în limba: engleză franceză
Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (ETS 201) - Textul oficial în limba: engleză franceză
Convenţia europeană cu privire la adopţia copiilor (revizuită) (ETS 202) Textul oficial în limba: engleză franceză

Legea nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
Legea Nr. 252 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007  
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Înapoi la Cuprins

Publicaţii

Drepturile copilului şi tânărului, IRDO, Bucureşti, 1998
Drepturile copilului şi tânărului, vol. I, Documente internaţionale, IRDO, Bucureşti, 2002
Drepturile copilului şi tânărului, vol. II, Documente interne, IRDO, Bucureşti, 2002
Drepturile copilului şi tânărului, vol. I, Documente internaţionale, IRDO, Bucureşti, 2003
Drepturile copilului şi tânărului, vol. II, Documente interne, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2004
Drepturile copilului şi tânărului, vol. I, Documente internaţionale, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2005
Drepturile copilului, IRDO, Bucureşti, 2008
Drepturile copilului. Drepturile mele, IRDO, Bucureşti, 2008
Drepturile copilului, ediţia a II a, IRDO, Bucureşti, 2011
S’cool Agenda 2012-2013 (versiunea în limba română) realizată în cadrul colaborării dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului, Agenţia pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, FRA, 2012
Drepturile copilului – 365, IRDO, Bucureşti, 2014

Înapoi la Cuprins

Evenimente

2014    2015    2016    2017

2014

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar de Casa Corpului Didactic Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile Omului de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Dezbaterea cu tema „Drepturile copilului în România” organizată de Subcomisia pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, Comisia pentru monitorizarea respectării persoanelor private de libertate şi Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei Internaţionale de conştientizare a autismului
 • Dezbatere cu tema „Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în legislaţia actuală”, organizată cu ocazia Zilei internaţionale a copilului de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului şi Asociaţia Clubul de la Cheia
 • Conferinţa cu tema „Implicarea tineretului în democraţie”, temă propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Ziua Mondială a Democraţiei, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
 •  Masă rotundă cu tema „Drepturile copilului la joc şi activităţi recreative”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii şi Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană

Înapoi la ani

 

2015

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului
 • Conferinţa cu tema „Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în legislaţia naţională, regională şi universală” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului
 • Dezbaterea cu tema „NU exploatării prin muncă a copilului – DA educaţiei de calitate” tema stabilită de Naţiunile Unite pentru 2015, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei „Family Forum”

Înapoi la ani

2016

 • Conferinţa cu tema „Traficul de persoane, vulnerabilitatea femeilor şi copiilor. Tendinţe şi provocări privind combaterea acestui fenomen”, organizată de către IRDO  cu ocazia Zilei Europene împotriva traficului de persoane. Au cooperat Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia
 • Simpozion cu tema „Instrumente naţionale, regionale şi universale privind protejarea victimelor violenţei în familie”, organizat de IRDO în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
 • Conferinţa organizată de IRDO  în cadrul Proiectului cu tema „Drepturile omului – universalitate sau privilegiu?” în parteneriat cu Şcoala Gimnazială  „Ion Vişoiu” şi Casa de Cultură „Tudor Arghezi” din Chitila. Conferinţa a dedicat o secţiune specială drepturilor copiilor şi tinerilor

Înapoi la ani

2017

 • Seminarul cu tema „Importanţa toleranţei şi a respectării drepturilor omului pe glob”, organizat de IRDO cu ocazia comemorării zilei Holocaustului, unde au fost invitaţi elevi ai şcolii gimnaziale „Ion Vişoiu” din Chitila, în contextul protocolului de parteneriat existent între cele două instituţii. Scopul acestei întâlniri a fost conştientizarea tinerilor cu privire la lupta împotriva rasismului, intoleranţei şi xenofobiei, subliniindu-se faptul că dureroasele consecinţe pe care holocaustul le-a avut pentru omenire nu trebuie uitate, tocmai pentru ca aceste orori să nu se mai repete. Cu această ocazie elevii participanţi au primit publicaţiile IRDO „Drepturile copilului-365” şi „Educaţie, dreptul la educaţie şi educaţia pentru drepturile omului”
 • Conferinţa cu tema „Toleranţa este o valoare exersată? Relaţia dintre drepturile omului, ale copiilor tinerilor şi femeilor şi păstrarea valorilor specifice unei societăţi democratice”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti
 • Seminarul cu tema „Pentru a avea pace, trebuie să o pregătim”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Bucureşti
 • Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”, Chitila au organizat campania de conştientizare şi concursul  „Fără ură, cu toleranţă”.  Această campanie din cadrul proiectului de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor „Noi suntem curcubeul”  s-a înscris în acţiunile desfăşurate în cadrul Săptămânii Europene de Combatere a Rasismului în cooperare cu ONG-ul internaţional United Against Racism.
 • Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane , organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Hunedoara în parteneriat cu  Colegiul Naţional Pedagogic, „Regina Maria” din Deva, Palatul Copiilor Deva, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva, Castelul Corvinilor, Asociaţia Profesorilor de Istorie din România ş.a. Directorul IRDO a participat la etapa naţională a Olimpiadei în calitate de Vicepreşedinte pentru Subcomisia educaţie şi cultură civică. Institutul Român pentru Drepturile Omului acordă o atenţie deosebită educaţiei pentru drepturile omului în rândul copiilor şi tinerilor, considerând că aceasta trebuie să fie o componentă a fiecărui demers educaţional. Elevii care au avut merite deosebite au primit din partea Institutului premiile speciale  „Drepturile Omului”

Înapoi la ani

Înapoi la Cuprins

 

 

 

Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind România

     În cadrul celei de a 75-a sesiuni a Comitetului ONU pentru drepturile copilului, din mai - iunie 2017, a fost realizată evaluarea periodică a României privind implementarea Convenţiei ONU pentru drepturile copilului. În urma analizării celui de al cincilea raport periodic al României, Comitetul ONU a luat notă de progresul înregistrat de la ultima evaluare în mai multe domenii privind drepturile copilului şi a salutat reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, precum şi adoptarea unor noi legi şi măsuri instituţionale şi a unor politici legate de drepturile copilului. În acest sens s-a făcut referire la modificarea Legii privind drepturile copilului astfel încât să se interzică instituţionalizarea copiilor sub 3 ani, precum şi revizuirea Legii adopţiei. Ca aspecte pozitive, au fost semnalate adoptarea Strategiei Naţionale 2014-2020 pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Strategia Naţională 2016-2020 privind sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor precum şi lansarea proiectului intitulat „Consolidarea reţelei naţionale a mediatorilor sanitari romi pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei de romi 2014-2017”.
     Totodată, Comitetul ONU a atras atenţia statului român privind necesitatea adoptării unor măsuri urgente în domenii importante: alocarea resurselor; discriminarea împotriva copiilor de etnie romă; neglijarea, exploatarea sexuală şi abuzul; copiii privaţi de un mediu familial; copiii cu dizabilităţi; serviciile de sănătate.
ONU a reamintit indivizibilitatea şi interdependenţa drepturilor consfinţite prin Convenţie, fiind subliniată importanţa tuturor recomandărilor incluse în observaţiile finale.
     Următoarele rapoarte de ţară, cel de al şaselea şi cel de al şaptelea raport periodic vor trebui depuse de România până în 27 octombrie 2022.

     A se vedea şi o sinteză a concluziilor şi recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului.

Înapoi la Cuprins